Hier is Spartacus, makkers vooruit

Bij winnen of verliezen, houdt maar moed en wil nooit kniezen

Daar gaat het balletje weer door het net

Straks wordt Spartacus als de kampioen in bloemetjes gezet

 

Match tegen Spartacus, dat valt nooit mee

Want ’t zij bij zon of regen, Spartacus die kan er tegen

Sport is ons levensdoel, fair-play de wet

Handen nu in elkaar, en elk moment opnieuw een bal door ‘t net