Onze eerste echte verdere verplaatsing naar Vobako. En wat een zalig weer, het zonnetje was er ook bij!

We speelden tegen Vobako en ASKC


Samenvattend:

Algemene opmerking is dat onze kindjes dringend moeten groeien. Het verschil met de tegenpartij is soms toch wel echt groot, dus doe jullie best he!

En dan: we zagen veel enthousiasme bij de onzen. Snel de bal weg willen hebben naar de overkant bij onderschepping (aanvalsvak) waardoor passen niet goed aankwamen. Passen zijn te lang (waardoor een makkelijke onderschepping kan gebeuren), er zit te veel boog in, we laten de bal vallen... Dus, we gaan zeker nog vaak oefenen op.. ja ja .. passen geven en ontvangen. Dit is echt belangrijk! We hebben niet veel gescoord, onze shotjes en inlopers vielen er niet in. Echt jammer. We zagen tijdens de match wel getrainde zaken terugkomen, dat is super knap! Nu nog daaruit scoren. Hier en daar merkten we ook minder concentratie en alertheid, ook dat is van belang. 

Enkele kindjes hebben nog aangevuld bij Minerva, daar deze niet volledig waren. Fijn dat jullie dat hebben gedaan. In deze wedstrijd (tegen jongere U10) merken we dat zaken beter lukken, jullie tot scoren komen. MAAR aandacht blijven hebben om ook te korfballen en niet enkel te schieten. 

Arina en katia